Yıldırım Bayezid Dönemi (1389-1402)

Osmanlı’da Yıldırım Bayezid Dönemi:

Yıldırım Bayezid Dönemi

 >  Osmanlı Devleti’nde İstanbul’u ilk kez kuşatan Padişah Yıldırım Bayezid’dir.

 >  Yıldırım Bayezid Döneminde İstanbul kuşatmalarında yararlanmak üzere Anadolu Hisarı (Güzelcehisar) yaptırılmıştır.

 >  Yıldırım Bayezid Döneminde Anadolu’da Türk Birliğinin kurulması için önemli çalışmalar yapıldı. Menteşeoğulları, Aydınoğulları, Germiyanoğulları, Hamitoğulları, Candaroğulları, Karamanoğulları, Saruhanoğulları beyliklerine son verilerek Anadolu Türk Birliği büyük ölçüde sağlandı.

 >  Bu beyliklerin birçoğu 1402’de Ankara Savaşı’ndan sonra yeniden kurulmuştur.

 >  Sultan I. Murat Döneminde kurulan Rumeli Beylerbeyliği’nden sonra Yıldırım Bayezid Döneminde Anadolu Beylerbeyliği kurulmuştur.

NİĞBOLU SAVAŞI VE SONUÇLARI (1396)

 >  Osmanlı Devleti ile Haçlılar arasında Niğbolu önlerinde yapılan savaşta Haçlı Ordusu kesin bir yenilgiye uğratıldı.

 >  Bu savaşın kazanılmasıyla, Osmanlı askeri üstünlüğü kanıtlandı.

 >  Anadolu Türk birliği için Osmanlı üstünlüğü güç kazandı. Yıldırım Bayezid, bu kez de zaferin olumlu etkisini, değerlendirmek amacıyla, hemen Anadolu’ya yöneldi.

 >  Yıldırım Bayezid’e halife tarafından “Sultan-ı İklim-i Rum” ünvanı verildi.

ANKARA SAVAŞI’NIN NEDEN VE SONUÇLARI (1402)

Temel Neden:

 >  İslam dünyasında üstünlük kurma savaşıdır.

 >  Ankara yakınlarında Çubuk ovasında yapılan savaşı Osmanlılar kaybetti. Yıldırım Bayezid Timur’a esir düştü.

Sonuçları ise:

 >  Timur Osmanlı Devleti’ni yenilgiye uğrattı. Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki ilerleyişini ve Osmanlı İmparatorluğu’nun oluşumunu geciktirdi.

 >  Yıldırım Bayezid’in kurduğu Anadolu Türk birliği dağıldı.

 >  Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında “sultanlık” savaşı başladı. Osmanlı tarihinde “Fetret Dönemi” diye anılan bu dönem 1402’den 1413’e kadar sürdü.

FETRET DEVRİ (1402 – 1413)

Osmanlı tarihinde Yıldırım Bayezid’in Timur’a esir düşmesi ve kısa bir süre sonra ölmesinden sonra oğulları arasında taht kavgalarının yaşandığı, ülkenin parçalanma tehlikesi geçirdiği bunalım dönemine Fetret Devri denir.

Fetret devrinde Yıldırım Bayezid’in oğulları Süleyman, Isa Musa ve Mehmet Çelebi arasında 11 yıl süren taht mücadelelerinden sonra diğer kardeşlerine karşı üstünlük kuran Mehmet Çelebi Osmanlı Devleti’nin başına geçerek Fetret devrine son verdi.

Yorum Yap