Psikoloji Bölümünün Geleceği

Psikoloji Bölümünün Geleceği

Eşit ağırlık öğrencilerinin önemli bir oranının tercih ettiği bölüm psikolojidir. Tercih yaparken en önemli faktör de tabi ki iş imkânları olmaktadır. Psikoloji bölümünü tercih ederken…

Devamı »
Latifi

Latifi

Latifi 16. yy tezkire yazarlarındandır. doğ. 1491, Kastamonu – ölm. 23 Ekim 1582, Öğrenimini tamamlamadan muhasebe ve kâtiplik işlerinde çalıştı. Daha sonra Rumeli ve İstanbul’da…

Devamı »
Ercüment Behzat Lav

Ercüment Behzat Lav

Ercüment Behzat Lav Cumhuriyet Dönemi şairlerindendir. doğ. 1903, İstanbul – ölm. 16 Mayıs 1984, İstanbul. İstanbul Erkek Lisesini bitirdikten sonra Berlin’de tiyatro ve müzik öğrenimi…

Devamı »
Mehmet Rauf

Mehmet Rauf

Mehmet Rauf Servet-i Fünun romancılarındandır. doğ. 1875, İstanbul – ölm. 23 Aralık 1931, İstanbul. 1893’te Heybeliada’daki Bahriye Mektebini bitirdi. Deniz subayı olarak Girit’e ardından da…

Devamı »
Mercimek Ahmet

Mercimek Ahmet

Mercimek Ahmet 15. yy yazarlarından, Kâbus-nâme çevirmeni Yaşamı üzerine bilgi yoktur. Farsça’dan çevirdiği Kâbus-name’nin ön sözünde kendisini şöyle anlatmaktadır: “Şöyle bilmek gerekir, insanlar arasında Tanrı’nın…

Devamı »
Muallim Naci

Muallim Naci

Muallim Naci Tanzimat Dönemi şair ve yazarlarındandır. doğ. 1850, İstanbul – ölm. 1893, İstanbul. İlk öğrenimini Varna’da dayısının yanında bir medresede yaptı. 1867’de Varna Rüştiyesinde…

Devamı »
Musahipzade Celal

Musahipzade Celal

Musahipzade Celal 20. yy oyun yazarlarındandır. doğ. 19. Ağustos 1870, İstanbul – ölm. 20 Temmuz 1959, İstanbul. Numune-i Terakki İdadisi’ni (lisesini) bitirdi. 1889’da Babıâli Tercüme…

Devamı »
Uğur Mumcu

Uğur Mumcu

Uğur Mumcu Cumhuriyet Dönemi gazeteci ve yazarlarındandır. doğ. 1942, Kırşehir – ölm. 24 Ocak 1993, Ankara. 1966’da AÜ Hukuk Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede asistan oldu….

Devamı »
Nabizade Nazım

Nabizade Nazım

Nabizade Nazım 19. yy romancılarındandır. doğ. 1862, İstanbul – ölm. 6 Ağustos 1893, İstanbul. Beşiktaş Askeri Rüştiyesini ve Mühendishaneyi bitirdi. 1884’te topçu teğmeni oldu. Harp…

Devamı »
Nazım Hikmet Ran

Nazım Hikmet Ran

Nazım Hikmet Ran Cumhuriyet Dönemi şairlerindendir. doğ. 20 Kasım 1901, Selanik – ölm. 3 Haziran 1963, Moskova. Harbiye Nazırı (Milli Savunma Bakanı) Nazım Paşanın torunu,…

Devamı »